Пре више од 50 година на благородној песковитој земљи Баната, породица Драгић је марљивим радом и са пуно љубави створила још један бисер у низу који се огледа у бојама неба и земље овог плодног поднебља.
Плод марљивог рада и љубави су вина која Вам од срца предајемо на уживање.

Vinarija Dragic

More than 50 years ago, on the precious sandy land of Banat, working diligently and with love the Dragić family made yet another pearl in the line, reflected in the colors of sky and earth of this fertile area.
The fruit of hard work and love are wines given for your pleasure.

Vina Dragic

Вина Драгић

РАНДЕС

Розе вино, специфичне розе боје, благог карактеристичног мириса, питко. Купажа вина је од неколико сорти грожђа међу којима доминирају Мускат хамбург и Сланкаменка.
Пије се расхлађено на 15-16°C, прија као аперитивно вино и вино уз разна предјела.

RANDES

Red wine of specific rose color, mild characteristic flavor, smooth wine. Wine is a mixture of grape sorts where dominant sort is Muscat Hamburg and Slankamenka.
Best consumed chilled at 15-16°C, agreeable as an appetizing wine and a wine to go with different appetizers.
Vina Dragic - ROZE

Vina Dragic

ПУДАР

Црвено вино, рубин боје са примесом љубичасте, топлог мириса и хармоничног укуса. Вино је произведено од сорте грожђа Пробус, створене на подручју Војводине, где се сада ексклузивно и гаји.
Пудар треба пити на температури од 16-18°C, уз печења сваке врсте, а посебно се добро сљубљује са паштетама и јелима од дивљачи.

PUDAR

Red wine of ruby color with a tingle of purple, with warm scent and harmonious flavor. The wine is produced from wine sort Probus created in the Vojvodina region where it is presently exclusively produced.
Pudar should be consumed at the temperature of 16-18°C with all kinds of roasted meats, but it goes especially well with meat spreads and venison.
Vina Dragic - PROBUS

Vina Dragic

АУРОРА

Црвено вино, рубин боје, карактеристичног мириса, сомотско меког и пуног укуса. Купажа вина је од сорти грожђа Кабернет сувињон, Мерлот, Франковка и Пробус, гајеним у винограду породице Драгић у Зрењанину, произведено и однеговано по старој породичној рецептури.
Пије се на температури од 16-18°C, прија уз јела са роштиља, печену прасетину а и уз друге врсте печења.

AURORA

Red wine of ruby color, with the characteristic scent, velvet mild and full flavor. Wine is a mixture of grape sorts Cabernet Sauvignon, Merlot, Frankovka(Blaufränkisch) and Probus, cultivated in the Dragić family vineyard in Zrenjanin, produced and matured by the old family recipe.
It is best consumed at 16-18°C, and goes well with BBQ, roasted pork, as well as other roasted meats.
Vina Dragic - AURORA

Vina Dragic

НЕМИРАЦ

Вино је сламнато жуто зелене боје, карактеристичног мириса и укуса. Произведено је од сорте грожђа Сиви Бургундац која се гаји у свим престижним северњачким виноградима.
Најбоље истиче своје квалитете на температури од 10-12°C уз предјела од сушеног меса и печену јагњетину.

NEMIRAC

The wine is of strawy yellow green color, with characteristic scent and flavor. Wine is made from Sivi Burgundac sort of grape produced in the prestigious northern vineyards.
It's qualities are best pronounced at the temperature of 10-12°C with appetizers of smoked meats and roasted mutton.
Vina Dragic - SIVI BURGUNDAC

Vina Dragic

ЛЕПУШКА

Вино зелено жуте боје, елегантног карактеристичног мириса, умерених киселина, хармонично и питко. Купажа вина је од сорти грожђа Лиза и Сила, створеној у Војводини и засађеној, за сада само у виноградима Војводине, чинећи вино ексклузивним у региону.
Треба га пити охлађено на температури од 10-11°C, и изузетно прија уз предјела од рибе, беле чорбе као и јела од живинског меса и рибе.

LEPUŠKA

The wine of green yellowish colour, with an elegant and characteristic scent, moderate acidity, harmonious and smooth. Wine is a mixture of grape sorts Lisa and Sila, cultivated in Vojvodina, and oresently planted only in vineyards of Vojvodina thus considered this wine exclusive of this region.
Best consumed chilled to 10-11°C and is especially agreeable with fish appetizers, white bisques, as well as with chicken and fish dishes.
Vina Dragic - SILA

Vina Dragic

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ ВИНО БАНАТА 2018

Удружење „Клуб вина“ из Зрењанина у сарадњи са КЦ Зрењанин, организовало је манифестацију „Најбоље вино Баната 2018“, у којој су учествовале винарије из целог Баната где је Винарија Драгић апсолутни победник и победник у категорији за бело вино, „Немирац 2015“.

Том приликом, представник винарије, Момчило Драгић, изјавио је следеће: „Производња вина базирана је на старим породичним виноградима површине око 3 хектара и осавремењавању технологије. Поред тога у виноград је уложено и пуно љубави, труда, неге али је пружена и стручна помоћ са Пољопривредног факултета у Новом Саду и на крају али ништа мање важно производња је потпуно органска, а све ово заједно дало је овакав резултат“

Винарија Драгић је притом добила признање у виду дипломе за учешће и апсолутног победника.


BEST WINE OF BANAT AWARD, 2018

Association "Wine club" from Zrenjanin, in cooperation with KC Zrenjanin, organized the manifestation "The Best Banat Wine 2018", where winemakers from all over Banat took part. Dragić Winery was the absolute winner and the winner in the white wine category, with our wine "Nemirac 2015".

On that occasion, the winery representative, Momcilo Dragić, stated the following: "The production of wine is based on old family vineyards of about 3 hectares and the modernization of technology. In addition, a lot of love, effort and care was invested in the vineyard, but expert assistance from the Faculty of Agriculture in Novi Sad was provided and in the end, but nothing less important, the production was completely organic, and all this together gave this result "

Dragić Winery won the award in the form of a diploma for participation and an absolute winner.
Vina Dragic - AURORA

Фестивал вина, Зрењанин, Јун 2018.

Festival

Интернет продаја

Festival

МИЛЕ ДРАГИЋ ПР
Производња Миле Драгић
Новосадски пут бб, Зрењанин
Телефон: 064/812 3010; 023/530 457
Е-маил: kontakt@vinadragic.com, Интернет адреса: www.vinadragic.com
Производни погон: Ул. Баштенска бб, Зрењанин